LITOGRAPHY

rytm {wymiary: 46,5x33,5cm}


taniec II {wymiary: 46,5x33,5cm}


taniec I {wymiary: 46,5x33,5cm}


d├ęsir {wymiary: 50x70 cm}